Novinky z oboru

Princip výběru a údržba regulačního ventilu (1)

2022-02-15
Princip výběru a údržbaregulační ventil(1)
1. Výběr regulačního ventilu
Důležitostregulační ventilPři výběru je regulační ventil akčním členem v systému automatického řízení a kvalita jeho aplikace se přímo odráží v kvalitě nastavení systému. Jako koncový prvek v řízení procesů lidé chápou jeho důležitost novější než v minulosti. Kromě kvality samotného výrobku, zda uživatel správně nainstaloval, používal a udržoval, je velmi důležitý správný výpočet a výběr regulačního ventilu. Kvůli chybě výpočtu a výběru se systém spouští a zastavuje a některé dokonce nelze uvést do provozu. Uživatelé a projektanti systému by proto měli na místě uznat důležitost ventilu a výběru regulačního ventilu musí věnovat dostatečnou pozornost.
Zásady výběru regulačního ventilu
(1) Podle podmínek procesu vyberte vhodnou konstrukční formu a materiál.
(2) Podle charakteristik objektu procesu vyberte charakteristiky tokuregulační ventil.
(3) Podle provozních parametrů procesu vyberte vhodnou velikost kalibru regulačního ventilu.
(4) Podle požadavků procesu vyberte požadovaná pomocná zařízení.
(5) Rozumný výběr prováděcích agentur. Rychlost odezvy pohonu by měla být schopna splnit požadavky procesu a dobu regulačního zdvihu: vybraný pohon regulačního ventilu by měl být schopen splnit požadavky na zdvih ventilu a proces na úroveň netěsnosti. V některých případech, pokud tlakregulační ventilPokud je vybrána, měl by být uvažován skutečný možný tlakový rozdíl pro vhodné zesílení, to znamená, že je požadováno, aby akční člen poskytoval větší sílu. V opačném případě, když dojde k abnormální situaci v procesu, skutečný tlakový rozdíl před a poregulační ventilje velký a existuje nebezpečí, že ventil nelze zavřít nebo otevřít.
Za druhé, příslušenstvíregulační ventil. Během výrobního procesu klade řídicí systém na ventil různé speciální požadavky. Proto musí být regulační ventil Shenyi vybaven různým příslušenstvím (označovaným jako příslušenství), aby vyhovoval potřebám výrobního procesu.
Příslušenství pro regulační ventily obsahuje
(1) Polohovač ventilu se používá ke zlepšení pracovních charakteristik seřizovacího výkonuregulační ventila dosáhnout správného umístění.
(2) Přepínač polohy ventilu ukazuje pracovní polohu horního a dolního limitu zdvihu ventilu.
(3) Pneumatický pojistný ventil Když je zdroj vzduchu zregulační ventilselže, ponechte ventil v otevřené poloze před selháním zdroje vzduchu.
(4) Solenoidový ventil realizuje elektromagnetické spínání plynového okruhu, aby zajistil, že ventil je v požadované bezpečné poloze otevření, když selže napájení.
(5) Mechanismus ručního kolečka Když ovladač řídicího systému selže, lze jej přepnout do ručního režimu pro ovládání ventilu.
(6) Pneumatické relé urychluje činnost pohonu a zkracuje dobu přenosu.
(7) Reduktor tlaku vzduchového filtru se používá k čištění zdroje vzduchu a nastavení tlaku vzduchu.
(8) Zásobník vzduchu zajišťuje, že při poruše zdroje vzduchu může bezpružinový válec a pístový pohon přesunout řídicí ventil do bezpečné polohy. Jeho velikost závisí na velikosti válce, požadavcích na dobu působení ventilu a pracovních podmínkách ventilu.
Stručně řečeno, role příslušenství je plnit funkciregulační ventilúplnější, rozumnější a úplnější.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept